Kütüphaneciler İçin Bilgi

Ktphanelere, bu a?k eri?imli dergiyi elektronik dergileri iine almalar? nerilir. A?k Dergi Sitemleri ile ilgili ayr?nt?l? bilgi Public Knowledge Project ba?lant?s?ndan elde edilebilir.