Yazarlar İçin Bilgi

Dergimize makale ba?vurusunda bulunmay? d?nyorsan?z Dergi Hakk?nda ba?lant?s? ara?l???yla dergi yay?n politikas? ve Yazar Rehberi'ne ula?abilirsiniz. Yazarlar dergiye gnderi yapmadan nce register ye olmal?d?r. Gnderi i?lemi ye Giri? ba?lant?s? arac?l???yla 5 basamakta yap?l?r.